Video

Media References

Current media reference

TIMESPAN
0:29,6 - 1:19,6
COVERAGE
48,92 %

Transcript References

ID
TIMESPAN
COVERAGE CONTENT
1 0:30,0 - 1:19,6 48,53 %

En intervju om närmiljön i en liten kommun i östra USA. Man tala om viktigt med närheten till vatten och frisk luft. Närmiljön ät viktig.