Stallarholmens tre underbara 1100-tals kyrkor

 
  
 

Ytterselö kyrka
 

 
  
 

Överselö kyrka
 

 
  
 

Toresunds kyrka KYRKO-NOD
 

 
 

Slottet på Selaön

 
  
 

Mälsåkers slott
 

 
 

En av de finaste fornlämningarna på Selaön

 
  
 

Åsa gravfält med skeppssättning och backsippor i blom.
De blommar en kort tid i slutet av april och början av maj.